Домакин на републиканската надпревара, която се провежда от 1965 година насам, е пловдивският филиал на Техническия университет

Студенти от цялата страна ще премерят знания на Републиканска олимпиада по теоретична електроника. Домакин на събитието, което ще се състои на 11 и 12 май, е пловдивският филиал на Техническия университет.

Традиционната надпревара се провежда ежегодно от 1965 г. насам, като в нея се състезават отбори от техническите университети и висшите училища в страната. Основната цел на олимпиадата е да даде възможност на студентите да изявят и сравнят своите знания на национално ниво по дисциплината “Теоретична електротехника”, която е в основата на всички инженерни специалности.

В предстоящото издание ще участват седем студентски отбора от шест висши учебни заведения – Технически университет-София, Технически университет-Габрово, Русенски университет, Минно-геоложки университет,  Химикотехнологичен университет и домакините от пловдивския филиал на ТУ. Един вуз може да се включи с максимум с по два отбора, като всеки се състезава индивидуално. Всеки тим е съставен от петима участници – студенти от първи до трети курс.

За допускане до олимпиадата са проведени предварителни кръгове, в които са се включили стотици студенти.

Според регламента всички състезатели трябва да се справят с три еднакви задачи за 4 часа, като за всяка правилно решена се дават по 10 точки. Така  максималният брой точки за участник е 30. След проверката на журито, в което има по един преподавател от всяко учебно заведение, се прави отборното класиране, като се отчитат четирите най-добри резултата. Класиранията ще бъдат две – отборно и индивидуално с първо, второ и трето място. Отличилите се студенти получават грамоти и парични награди,  осигурени от EVN – Пловдив.