С биопринтер се сдоби Медицинския университет, който позволява създаване на 3D обекти чрез наслагване на синтетични и биологични материали в няколко слоя. Новата придобивка се намира в Катедрата по медицинска биология, която разполага с подготвени специалисти и визия за приложение на модерната апаратура.

3D биопринтирането е една от най-новите технологии с широко приложение в тъканното инженерство и регенеративната медицина. Използват се специални мастила с живи клетки и биоматериал, който запазва клетъчната функция и жизненост. С изолирани от пациенти туморни клетки може да се конструират индивидуални 3D туморни модели, върху които се изпробват различни лекарства. Това е перспективен и безопасен метод за определяне на специфично лечение за всеки конкретен пациент, обясняват специалистите.

В ход е научен проект за 3D биопринтиране в онкологията, като ще бъдат разработени и протоколи за принтиране на тъкани и органи.

Новата технология ще бъде демонстрирана през месец март в рамките на свободно избираем курс по молекулна, персонализирана и регенеративна медицина.