25 са специалностите, които се изучават на английски или руски, програмите са разработени в партньорство с бизнеса и браншови организации

Студенти и докторанти от пет континента са избрали Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ за своето обучение. Бъдещите специалисти от Европа, Азия, Африка, Австралия и Северна Америка са предпочели ВСУ, акредитиран от Националната агенция за оценяване и акредитация към Министерския съвет с една от най-високите оценки сред частните висши училища в страната.

Кандидатстудентската кампания за учебната 2019/2020 г. стартира с прием в 10 професионални направления – „Администрация и управление“, „Икономика“, „Икономика и компютърни науки“,  „Психология“, „Политически науки“, „Право“, „Национална сигурност“, „Архитектура, строителство и геодезия“, „Изобразително изкуство“ и „Танцово изкуство“. Предлагат се 20 бакалавърски и 47 магистърски програми в редовна и задочна форма, а също и дистанционно обучение. 25 са специалностите, които се изучават на английски или руски  език.

Ексклузивните програми са разработени в партньорство с бизнеса, браншовите организации и местните власти, съобразно потребностите и възможностите за професионална реализация на студентите.

За първи път през новата учебна година факултетът „Международна икономика и администрация“ предлага прием след завършено средно образование в специалност „Предприемачество и бизнес“. Бакалавърската програма стъпва на устойчивите модели на магистърския курс „Предприемачество“. Той  пренесе в България най-добрите практики на лектори от Силициевата долина, както и богатия опит на световноизвестни предприемачи. Партньори на Варненския свободен университет са водещите американски и европейски университети и Българския център по предприемачество. Първият курс от 31 магистри получи индивидуални поименни стипендии от предприемачи от Силициевата долна, които са и ментори на студентите. Още след първия семестър участниците в програмата вече стартират свои собствени бизнес проекти, вдъхновени от обучението във ВСУ. Бъдещите студенти от бакалавърската програма „Предприемачество и бизнес“ ще получат безплатен достъп до част от образователните ресурси, индивидуално внимание и обучение, и възможност да се дипломират и по втора специалност.

Специалността „Бизнес администрация и мениджмънт“, с профили „Международен бизнес мениджмънт“ и „Мениджмънт на туризма“ се предлагат в редовна, задочна или дистанционна форма.

„Мениджмънт на спорта“ е нова програма, насочена към действащи или приключили с активната кариера спортисти. Програмата се развива като профил на бакалавърската специалност „Бизнес администрация и мениджмънт“, както и самостоятелно в магистърска степен.

Изключително висок е интересът към магистърската програма „Кръгова икономика“, която е синергия между знания, умения и добри практики в изграждането на кадри за устойчивото развитие на общините, за бизнеса. Тя се реализира под патронажа на Генерална дирекция  „Околна среда“ на Еевропейската комисия. Програмата разглежда ключовия приоритет за страната ни в областта на околната среда – ефективно използване на ресурсите за постигане на устойчиво развитие и устойчив растеж.

Остава висок интересът към специалностите „Право“, „Национална сигурност“  и „Психология“. Години наред възпитаници на университета са на първите места в конкурсите за магистрати, обявени от Министерството на правосъдието. За новата учебна година Юридическият факултет добавя към портфолиото си и магистърска програма „Английски език в областта на правото и сигурността“, която е изцяло насочена към международната практика.

Нова магистърска програма стартира и в професионално направление „Национална сигурност“ – специалност „Интелигентни системи за сигурност“ ще предлага профилите „Системи за мониторинг и управление на сигурността“ и „Подготовка на органите, силите и средствата при бедствия, аварии и катастрофи“. Дисциплините в учебния план на магистърската програма „Киберсигурност“ обхващат програми, свързани с управление на сигурността, престъпленията в кибер пространството и тестване на защитите. Предстои стартирането на „Черноморска академия за сигурност“ с водещи световни експерти от Израел, България и Европа. Обучението на студентите в програмата Data Science (Наука за данните), която предлага специализирано обучение по актуални проблеми на компютърните науки в съответствие с международните, европейски и национални критерии, се провежда на английски език в редовна, задочна или дистанционна форма на обучение.

Сред флагманите на Варненския свободен университет са специалностите „Архитектура“ и „Строителство на сгради и съоръжения“, интересът към които се запазва устойчиво висок, заради строителния бум в България. Профилът „Пътно строителство“ решава проблема с липсата на квалифицирани кадрите за реализиране на инфраструктурните проекти в страната.

С нови предложения ще стартира учебната година и специалност „Моден дизайн“ – бакалавърската програма е с профили „Бизнес“, „Стайлинг“ и „Моделиране на облеклото“. В магистърска степен е разработена новата програма на специалност „Мода“ – „Креативни дизайн практики в модата“.

През изминалата година Варненският свободен университет реализира над 1100 студентски практики, като 91 % от менторите декларираха готовност да назначат практикуващите студенти веднага след тяхното дипломиране, а 154 млади специалисти получиха предложение да останат на работа. По време на своето обучение, студентите имат възможност да участват в различни програми за студентска мобилност и академичен обмен, учебни практики, стажове, състезания и тренинги. В университета действа Академичен акселератор, в който преподаватели и студенти развиват свои идеи и имат възможност да ги реализират в бизнеса.

Преподаватели и ментори са световноизвестни учени и доказани експерти от практиката от България, Япония, Съединените щати, Русия, Израел, Италия, Германия, Холандия, Полша, Великобритания, Австрия, Украйна и др.

Университетът предлага богато портфолио от майсторски класове и допълнителни курсове за повишаване на квалификацията.