Българският дава старт на националното външно оценяване на 4-класниците, които са около 5800 в областта

Стрес тест ще апробира новата електронна система за малките утре. Директорите ще трябва да се регистрират в платформата, от която ще теглят изпитните варианти и в която ще въвеждат броя на явилите се по отделните предмети. В системата ще се нанасят и точките, събрало всяко от децата. Тя ще изчислява автоматично средния брой точки по четирите изпитни предмета на всяка паралелка. Така че учителите ще знаят веднага и общия бал, който е постигнало училището.

Около 5800 четвъртокласници от областта ще се явяват на малки матури тази година. С националното външно оценяване по български език на 10 май започва проверката на знанията на учениците от 4. клас. На 14 май е тестът по математика. Децата ще решават тестове по „Човекът и общество” и „Човекът и природа”, съответно на 16 и 17 май.

Тестовете се провеждат едновременно за учениците от всички паралелки от 4. клас в училището, в което се обучават децата.  Началото е 10 часа, а времето за работа – 40 минути. За учениците със специални образователни потребности се отпускат два учебни часа. Децата със СОП се явяват по преценка на училищния екип и на родителите им. Квесторите са учители от училището, които обаче не преподават на четвъртокласниците.

Тестовете по математика, по „Човек и общество” и по „Човек и природа” съдържат 16 задачи от затворен тип с три възможни отговора, от които само един е верен, и 3 задачи от отворен тип. По български език и литература тестът включва диктовка, текст за четене с разбиране и 11 задачи към него. Максималният резултат за всеки от тестовете е 20 точки.

След приключване на изпитването по съответния учебен предмет училищната комисия оценява писмените работи на учениците по критерии и изисквания, определени от Министерството на образованието и науката, и вписва броя точки върху писмената работа на ученика.

Оценките не се включват при изчисляване на годишния успех на ученика, но могат да се отчетат като текущи.

 

ПУБЛИКУВАЙ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар!
Моля въведете вашето име тук

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.