main

Стратегията за развитие на образованието в Община Пловдив за периода 2017-2022 година е номинирана в категория „Обучения“ на конкурса „Новатори в образованието“. Основен организатор на четвъртото поредно издание на класацията е образователната организация ERP Academy. Конкурсът включва категориите “Деца”, “Училища”, “Университети”, “Обучения” и “Благотворителност”. Целта е да бъде привлечено общественото внимание към позитивната промяна в българското образование.

Основателят на академията, която работи в тясно сътрудничество с Пловдивския университет за обучение на кадри в областта на бизнес анализа, доц. Наталия Футекова,  ще е председател на журито. Публиката също ще има възможност да гласува и да избере един от кандидатите във всички категории, който ще получи „Награда на публиката“. Гласуването за нея е във Фейсбук страницата на класацията, а Стратегията за развитие на образованието в Пловдив може да бъде подкрепена на:

https://www.facebook.com/novatoribg/photos/a.1970999849834408.1073741830.1903085993292461/1971008746500185/?type=3&theater

Амбицията на организаторите е да бъдат представени личностите, проектите и инициативите с най-голям принос към въвеждането на нови обучителни методи, технологични решения, както и добрият пример на истинска отдаденост към учебния процес, които „променят представата ни за образование, създават нови възможности за усвояване на знания и правят ученето по-достъпно и стойностно за повече хора“.

През 2017 година Община Пловдив разработи петгодишна стратегия за образованието с  приоритетни дейности, които отговарят на потребностите на региона. В нея са обхванати всички образователни нива – от детски градини, през общообразователни и професионални училища, до университети.

Дългосрочната визия за образованието в Пловдив е то да осигурява подкрепяща среда и възможности за развитие на потенциала на всяко дете и млад човек, така че градът да привлича, развива и задържа ефективни специалисти за индустрии и стопанства с висока добавена стойност и уникални таланти за богат културен и интелектуален живот.