Picture 062

60% от субсидията ще се дава за качество, един преподавател в акредитацията само на един университет

 

Парламентът прие с пълно единодушие “Стратегията за развитието на висшето образование до 2020 година”, която предвижда увеличаване броя на висшистите сред младите хора, приоритетно финансиране на специалности, от които икономиката има нужда, и субсидиране на университетите според качеството на образованието и реализацията на студентите. Документът беше подкрепен от 123-ма депутати от всички политически сили, против нямаше и само един народен представител гласува “въздържал се”.

На приетата от парламента стратегия трябва да стъпят по-нататъшните реформи във висшето образование с приемането на промени в Закона за висшето образование.

Авангардни и ненужни специалности в университетите няма да получават бюджетна субсидия, а ще се финансират приоритетно специалности, от които бизнесът и държавата имат нужда, предвижда стратегията. За целта ще се правят анализи и прогнози във взаимодействие с работодателите и синдикатите от какви кадри има нужда и на тази база ще се планира план-приемът на университетите за всяка учебна година.

Стратегията предвижда броят на обучаваните студенти вече да не е доминиращ фактор за финансирането на университетите. 60% от държавните субсидии вече ще са за качеството на образованието, което ще се мери чрез системата на университетските рейтинги и реализацията на студентите.

Заложена е и мярка срещу т.нар. “летящи професори”, като един преподавател ще може да участва при акредитацията само на един университет.
Предвижда се да се разшири ролята на външното финансиране във висшето образование чрез привличане на частни инвестиции, донорство и усвояване на европейските програми.

При обсъждането на документа депутати коментираха обаче, че се очертава проблем с финансирането на стратегията. Притеснения по този въпрос изрази Снежана Дукова от ГЕРБ.

Колегата й Методи Андреев коментира, че приемът в университет трябва да стане по-лесен, а завършването му – по-трудно. Андреев допълни, че държавата трябва да престане да създава нови висши училища.

Светла Бъчварова от БСП заяви, че с приемането на стратегията ще се направят първите крачки за реализирането на по-качествено висше образование и финансирането му от
европейските програми. “Ние ще подкрепим стратегията като документ, необходим за бъдещото развитие на висшето образование”, заяви тя.

Според Станислав Станилов от “Атака” не може да има стратегия, в която по никакъв начин не се гарантира бъдещото нарастващо финансиране. Той посочи, че групата му ще подкрепи стратегията, макар и да не вижда смисъл, защото тя не отговаря на философията, по
която се управлява нашето общество.

Стратегията е добра и нашата група ще я подкрепи, коментира Вили Лилков от Реформаторския блок, но направи забележка, че е недопустимо да не са включени политики за спорта.

От Патриотичния фронт декларираха, че подкрепят документа, но с “особени резерви”.