МОН регистрира работодатели по проекта за студентските практики

4201kk

Работодатели, които желаят да наемат студенти да практикуват в ръководените от тях фирми или организации, могат да се регистрират по проект „Студентски практики – Фаза 1“. От 2 септември тази година до края на декември 2017 година те могат да попълнят своя профил в информационната система на проекта на адрес:  http://praktiki.mon.bg/sp/.

Целта на проекта е да подпомогне подобряване качеството на висшето образование чрез предоставяне на възможности за придобиване на опит и усъвършенстване на уменията на бъдещите висшисти в съответствие с потребностите на пазара на труда.

За реализиране на проекта се предвижда участието на 46 000 студенти в в реална работна среда и успешното приключване на минимум 40 хиляди практики. Това предполага непрекъснато включване на активни работодатели, които приемат да обучават студентите. Това могат да бъдат стопански и нестопански организации, държавна и общинска администрация, училища и обучителни организации, работодателски организации и други юридически лица.

За да се зачита за успешно завършена практиката, студентите трябва да бъдат обучавани в реална работна среда 240 астрономически часа. За проведената практика ще получат стипендия от 480 лева.

Проектът цели да подпомогне и насърчи изграждането на стабилни партньорства между висшите училища и бизнеса и да подпомогне студентите при намиране на работа веднага след дипломирането им.