152  магистри на Медицинския университет получават дипломи, „Златен Хипократ“ за отличника на випуска Марин Канарев

Стипендии на името на двама знаменити военни лекари, възпитаници на Медицинския факултет в Пловдив – генерал Стоян Тонев и полковник Митър Тонев, ще бъдат връчени на абсолвенти отличници. На тържествена церемония на 19 декември в Драматичния театър се дипломира 68-ят випуск лекари на Медицинския университет. 152 магистри ще положат Хипократова клетва. Стипендиите, които ще бъдат ежегодни, са определени от дарителите единствено за дипломанти, възпитаници на Медицинския факултет в Пловдив, и са за подпомагане на по-нататъшното обучение и бъдещата професионална реализация на отличилите се медици. Двамата класирани стипендианти за тази година са Христо Петровски и Борислав Карагюлев, които ще получат по 3 000 лева за бъдещата си специализация.

От дипломираните възпитаници на Медицинския факултет 108 са българи, а 44 са чуждестранни граждани от 12 държави – Турция, Гърция, Германия, Швеция, Македония, Кипър, Сирия, Украйна, Финландия, Холандия, Ирак и Йордания. От тях 37 са преминали обучение по специалността изцяло на английски език.

Отличникът на випуска е Марин Канарев, който завършва с 6.00 от следването и от държавните изпити. Той ще бъде удостоен с почетен плакет „Златен Хипократ”.

С отличен успех от следването и държавните изпити са 55 дипломанти. Средният успех от на завършващите от обучението е „мн. добър” – 4.97, а от държавните изпити – 5.21.

Според академичната традиция заслужил преподавател е определен за промотор на випуска и тази година това е проф. Иван Дечев – ръководител на катедра „Урология и обща медицина“ на МУ. На младите  лекаритой пожелава: „…да помните, че медицината е необятно пространство на познанието и като такова има непрекъснато развитие, което отнема целия ни живот…. Сега за вас остава да се включите активно в непредсказуемото преплитане между вяра в живота, вяра в силата на познанието и разума… Пътят, който вие ще следвате, да ви носи човешко удовлетворение и емоцията, че сте успели…. Бъдете упорити и смело гледайте към непознатото. Приемайте предизвикателствата на професията и дарявайте живот!“