От втория срок показалите добър успех вече ще могат да получават до 60 лева

 photo_big_301

От втория срок догодина и учениците от частните училища ще получават стипендии, подобно на връстниците си от държавните и общински школа. Това обяви зам.-министърът на образованието Деница Сачева на конференция по повод 20-годишния юбилей на частните училища у нас. Шансът идва с промяна в постановлението за стипендии, която ще обхване всички младежи след завършено основно образование. Децата в частните училища ще получават целия набор от парични награди, които МОН дава – месечни стипендии за успех, стипендии за даровити деца.

Досега учениците в учениците в частните учебни заведения нямаха право на стипендии по успех, независимо от образователните си резултати. Въпросните промени са записани в Закона за държавния бюджет, който вече мина на първо четене, а за реализирането им са нужни и поправки в постановлението за стипендиите.

От 1 януари 2018 г. частните училища за първи път ще имат право на субсидия за издръжка на ученик (средно по около 1400 лева на дете). За целта са предвидени около 7 милиона. Засега обаче нито едно от членуващите над 50 частни школа в Българската асоциация на частните училища не е изявило желание да получава въпросните средства заради условието, поставено пред тях – да обучават 20% от учениците си безплатно.

По данни на асоциацията у нас има 198 частни училища и детски градини.  Детските градини са посещавани от 3048 деца, а училищата – от 9219 ученици. 33 от училищата са обявени за иновативни.

Занапред на стипендии ще имат право освен учениците в дневна и индивидуална форма на обучение и тези в комбинирана форма и дуално, предвиждат още поправките в постановлението за стипендиите. Същото се отнася и за учениците със специални образователни потребности, които са завършили 7 клас и са продължили обучението си в класовете от първи и втори гимназиален етап. Актуализирана е и горната граница на парите – от 50 на 60 лева. Така училищата ще могат да определят стипендии от 21 до 60 лева. Учениците, настанени в училищата-интернати, пък ще получават по 33 лева месечно.