Одобрените ще получат финансова помощ от „Тръст за социална алтернатива” за една година, както шанс да се сдобият с ментор

Младежи от ромски произход, които са приети в здравни специалности, могат да получат стипендии от фондация „Тръст за социална алтернатива”, която обявява конкурс за академичната 2018/2019 година. Средствата са предоставени от държавите донори – Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.

Стипендиантската програма цели да формира общност от професионалисти в сферата на здравеопазването, мотивирани и подготвени за решаването на здравните проблеми след ромите, които да се превърнат в модел. Стипендиантите ще получат финансова подкрепа за период от една академична година с възможност за удължаване, както и наставничество от ментор – професионалист в здравната сфера. Освен това  ще имат възможност да кандидатстват за средства при реализирането на свои проекти за подобряване на здравното състояние на ромската общност.

Стипендиантската програма ще започне през новата академична година и ще продължи шест. Студентите, които са одобрени веднъж, ще могат да продължават стипендията си и през следващите години без да кандидатстват отново, ако спазват определенине изисквания.

Крайният срок за подаването на документи е 27 септември 2018 г. Предимство ще имат приетите медицина, стоматология, фармация, медицинска сестра и акушерка. Други допустими специалности са: медицински лаборант, помощник-фармацевт, рехабилитатор, рентгенов лаборант, зъботехник, логопед, кинезитерапевт. Студенти в специалностите „Здравен мениджмънт” или „Управление на здравните грижи” могат да кандидатстват при условие, че имат придобита квалификационна степен в една от горепосочените специалности.