Частните ученици вече също ще получат правото на стипендии за даровити деца, каквито се полагат на връстниците им от държавните и общински училища. Това става ясно от проект на промени в наредбата за условията и реда за закрила на деца с изявени дарби.

Според предложените поправки и учениците от частни училища, в случай че са класирани на първо, второ или трето място на национални или международни конкурси, състезания, олимпиади в областта на изкуствата, науката и спорта, ще имат право на стипендии. Месечната сума е  135 лева, а еднократното финансово подпомагане е до 195. В случай на преместване на ученик, на който е отпусната стипендия по тази наредба, тя се изплаща в рамките на календарната година от училището, в което се е обучавал към момента на подаване на искането.

МОН промени наредбата за условията за стипендии от учениците, завършили основно образование, с което бе дадена възможност и на частните ученици да получават бонуси за успех.