Родителите на 3-годишните внасят заявления за детска градина за учебната 2019/2020 година

От днес стартира подаването на заявления за участие в класирането за детска градина за родените през 2016-а, които навършват 3-годишна възраст през 2019 г. Родителите, чиито деца следва да постъпят в първа група през учебната 2019/2020 г., кандидатстват за прием чрез електронната система dz-priem.plovdiv.bg/.

Първото основно класиране ще е на 15 май. Свободните места за него са 1807 и са публикувани на сайта на Системата. Крайният срок за подаване на документи по електронен път за новосформираните първи групи е 13 май. За родителите, които нямат достъп до интернет, е предвидено подаване на заявления на хартиен носител при директорите на детските градини, които са първо желание, в срок до 10 май. По-ранната регистрация не дава предимство, уточняват от общината.

При промяна на обстоятелствата, посочени в заявлението,  родителят е длъжен да актуализира данните в системата онлайн или на място в детското заведение, където е подал документи. Всички данни в подадените документи следва да са актуални към крайния срок за всяко от класиранията.

Записаните деца за първа възрастова група следва да постъпят на 16 септември с изключение на малчуганите, които навършват 3 след 30 септември. Те могат да постъпят на 16 септември , при желание на родителите, или при навършване на възрастта.

Днес бяха публикувани и резултатите от първото за тази година текущо класиране за прием в градините и яслите. В него участваха 405 деца, които кандидатстваха за обявените 198 свободни места. От всички участвали, 231 са на яслена възраст. Класираните са 33. Следващото текущо класиране е на 24 януари. Свободните места ще бъдат обявени до 15 януари.

Родителите на децата, на които предстои да постъпят в детските градини и ясли на Община Пловдив през календарната 2019 година, могат да се запознаят с публикувания на интернет страницата на Системата за прием График на дейностите (dz-priem.plovdiv.bg – раздел „Нормативни документи“).