MIL40W

Старият ректор на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство е и нов с 92%. Общото събрание на висшето училище преизбра преди броени часове за още четири години проф. Милчо Василев. 65 от общо 69 членове гласуваха “за”.  Отчетът му бе приет без каквито и да е възражения. Той бе единственият кандидат за ръководния пост. Нямаше изказвания и след представянето на кандидатурата му от председателя на общото събрание проф. Роксана Богданова.

Има два фактора, които влияят на дейността на академията – вътрешни и външни. Ще работя за утвърждаване на демокрацията и решенията занапред ще се взимат от долу нагоре, т.е. ще се съобразявам с мнението на катедрите и факултетите. Ще заложа на сторагата финансова дисциплина, но и на високото качество на обучение, въпреки демографската криза, обеща старият нов ректор. И подчерта, че академията заема водещо място в направление “Теория на изкуствата”.