С 355 гласа проф. д-р Румен Младенов бе преизбран за ректор на ПУ “Паисий Хилендарски”. Ето какво сподели минути след вота пред медиите, които го чакаха на входа, тъй като Общото събрание се проведе при закрити врати. Публикуваме отговорите без редакторска намеса.

 

– Проф. Младенов, пред Общото събрание заявихте, че ще надградите постигнатото, какво визирате?

– Мандатната ми програма е в три аспекта. Първият е свързан с политиката на управление на университета, която е одобрена от МОН и е качена в сайта му. Всичко детайлно там може да се прочете. Вторият акцент е това, което отчетохме с моите заместници – всички видяха какво сме направили във всяка сфера. Третият е свързан с Рейтинговата система на висшите училища в България – там виждам няколко опорни точки и ако успеем да направим нещо в тази насока, ще издигнем рейтинга на Пловдивския университет на друго ниво. Аз съм реалист и съм наясно, че ние живеем в много трудни условия в България. Да обещавам на колегите, че ще се качим на Луната, не звучи сериозно. Акцентирам върху пет направления, върху които, ако работим, и рейтингът ще се покачи.

–  Дайте пример.

– Например, да направим така за студентите при пребиваването им в университета, че тяхното удовлетворение да е по-голямо. Да могат да им се дадат програми, които са интересни за тях и ще им позволят да разширят кръгозора си. Предприели сме да реновираме базите в Царево и Ахтопол, защото със студентите работим и сред природата и това е много важно. Повишената информация в обществото с годините още повече ще се увеличава и те трябва да се подпомагат. Имаме катедра по психология, която може да ги подкрепя чрез курсове, така че да умеят да преодоляват и да отсяват тази информация без да влияе на психиката им. Ще цитирам един мой колега от Харвард, който каза, че там конкуренцията между студентите е толкова голяма, че имало някакъв мост на плача, от който някой път превъртяват и се хвърлят. Не трябва да допускаме нашите студенти при пребиваването си в университета да стигат до такива състояния. Трябва да се грижим за тяхното здраве, за тяхната психика и каквото можем – да им дадем.

– Какво ще кажете относно критиките, които се чуха от опонентите Ви по време на предизборната кампания – липса на управленска визия, толериране на определени звена за сметка на други, липса на политика за доходите, на прозрачност и диалогичност.

– Не ги приемам. Това са нападки някакви, аз не им обръщам внимание. Колективът ясно каза с вота си от кого иска да бъде управляван. По отношение на диалогичността, единият от кандидат-ректорите дойде да ми се предложи за заместник преди време, но аз вече си имах екип. Ако това приемате за недиалогичност.

– Запазвате ли досегашния си екип?

– Екипът ще е различен, защото половината колеги нямат законово право да продължат на ръководни длъжности, заради възрастта. Екипът ми е много сплотен, надявам се и следващият да е такъв.

Кой е проф. д-р Румен Младенов:

Румен Младенов е професор в професионално направление „Биологически науки“. Преподавател е по ботаника, систематика на растенията и микология в ПУ „Паисий Хилендарски“, по фармацевтична ботаника в Медицинския колеж и Фармацевтичния факултет на Медицинския университет – Пловдив. Изследванията му са в областта на алгологията, токсикологията и фитохимията. Има над 120 публикации в наши и международни списания. Автор е на 3 ръководства за упражнения по „Систематика на водорасли и гъби“, „Систематика на растения и гъби“, „Биологичен анализ и екологична оценка на типовете повърхностни води в България“, на един учебник по „Филология“ и на 2 учебника по „Фармацевтична ботаника“.

Зад гърба си проф. Младенов има един ректорски мандат, 4 години е бил ръководител на катедра, 4 години – заместник-декан, 8 години – декан на Биологическия факултет в ПУ „Паисий Хилендарски“, а 20 години – член на Академичния съвет на университета.