Председателят на Апелативния съд Магдалина Иванова връчи служебни бележки на ученици от специалност „Съдебна администрация“

Стажанти от Националната търговска гимназия приключиха успешно съдебната си практика днес. Председателят на Апелативен съд – Пловдив Магдалина Иванова връчи на ученици от 11 „б“ и 10 „б“ клас, специалност „Съдебна администрация“ служебни бележки, удостоверяващи успешното приключване на производствената им практика. Те получиха и екземпляр от Конституцията на Република България. Обучението на бъдещите съдебни служители беше проведено по силата на сключено през 2018 година споразумение между съда и НТГ, където през същата година бе създадена специалността.

Практиката продължи две седмици, през които учениците преминаха обучение в регистратурата и деловодствата на съда, посетиха открити съдебни заседания по наказателни, граждански, търговски дела и мерки за неотклонение. Те се запознаха със структурата на съда, научиха що е съдопроизводство и какви са основните правила и принципи за защита на личните данни. Разяснено им беше сключването на трудов договор за работа в съда, атестиране на служителите, ранговете на съдии и служители, какво е секретна информация, колко време се пази тя. Гимназистите научиха основните правила при взаимоотношенията с граждани, институции и органите на съдебната власт. Запознаха се с работата на пресаташето, как се изготвя информация за медиите и публикуването й на интернет страницата и в социалните мрежи.

„Бъдете все така любознателни, трудолюбиви и постоянни в учението, защото всеки труд бива възнаграден“, пожела председателят на Апелативния съд Магдалина Иванова.