Младежи от Монголия, Република Северна Македония, Молдова, Сърбия и Украйна се включиха в първия Ден на чуждестранните студенти, който организира Департаментът по езиково обучение, физическо възпитание и спорт в Университета по хранителни технологии. По атрактивен и забавен начин те представиха своите държави, рецитираха първо на майчиния си, а след това и на български произведения на техни известни автори.

Студентите от РС Македония завършиха презентацията си с думите: „Горди сме, че избрахме УХТ за наш втори дом“, а сръбските четоха откъс от „Автобиография“ на Бранислав Нушич, който развесели присъстващите с разсъжденията си върху препинателните знаци, преподавани чрез примери и случки от живота, и препратки към пикантни случки от ежедневието.

На празника присъстваха Н. Пр. Лхагвасурен Саянаа, посланик на Монголия у нас, Н. Пр. Анатол Чебук, посланик на Молдова, и почетният консул ва Украйна в Пловдив Димитър Георгиев.

Директорът на департамента доц. Петя Несторова припомни, че три години след основаването на Висшия институт по хранителна и вкусова промишленост, днес УХТ, в Пловдив идват и първите чуждестранни студенти от четири държави. Връщайки се в своите страни, голяма част от тях стават основоположници на хранителната индустрия там и заемат ръководни постове в държавното управление. През годините в университета са получили своето образование над 1500 чуждестранни студенти от 27 държави.

„УХТ има отлична репутация в Монголия, която се дължи на големия брой завършили образованието си тук наши сънародници. Надявам се тези традиционни взаимоотношения да се запазят и за в бъдеще“, заяви Саянаа. В същия дух бе и приветствието на монголския дипломат.

Почетният консул на Украйна Димитър Георгиев припомни, че е възпитаник на УХТ и увери студентите украинци, че винаги могат да разчитат на помощ от него.