Децата са се затруднили най-много на математиката, резултатите им са близки до водещите националната класация

5,10 е средният успех на четвъртокласниците от Пловдивска област по четирите предмета от националното външно оценяване. Резултатите им са близки до водещите националната класация градове – Смолян, София-град и Варна. Разликата в челната тройка е 3-4 точки.

Децата са се справили най-добре с теста по „Човекът и природата”, където средната успеваемост е 80,85. По шестобалната система това се равнява на оценка 5,25.

По „Човекът и обществото” учениците са постигнали 77,85  точки или много добър – 5,10.

Средният успех по български език за областта е 77, 20 точки, което е равно на 5,07.

По традиция учениците са изпитали най-големи трудности по математика. По този предмет Пловдивска област е със средно 75,78 точки – 4,99 по шестобалната система.

Анализът на експертите показва, че повечето четвъртокласници се справят добре с овладяването на държавните образователни изисквания. Резултатите са идентични с предходните години.

Сред училищата с най-високи резултати в Пловдивска област са НУ “Христо Ботев”, ОУ “Княз Александър I”, НУ „Климент Охридски”, ОУ “Димитър Талев”, НУ “Петко Р. Славейков”, ОУ “Алеко Константинов”, ОУ “Драган Манчов”, ОУ “Душо Хаджидеков”, СУ “Патриарх Евтимий”, ОУ “Райна Княгиня”, СУ “Константин-Кирил Философ” и ЧОУ “Бъдеще”. Трябва обаче да се отчете фактът, че в някои училища високият успех е постигнат с по една паралелка, а при други отлична успеваемост са показали над 120 деца.