Седмокласниците могат да се запознаят с писмените си работи на 1 юли в Спортното училище

51.50 е средният резултат по български език за 7-класниците от Пловдивска област, а по математика – 36.70. Това показват резултатите от националното външно оценяване по двата предмета, които станаха ясни днес. Всеки ученик може да провери оценките си, с които ще се състезава за прием в гимназия. Успехът на кандидат-гимназистите от региона е сходен със средния за страната – 51.06 по български и 36.33 по математика. Максималният брой точки при балообразуването е 500.

Според скалата за оценяване за 3.00 са необходими 16 точки. 30 точки се равняват на 3.50, а 44 – на 4.00. За 4.50 за нужни 58 точки, а 72 са равни на 5.00. Учениците, които имат над 86 точки, получават оценка над 5.50.

Статистиката на Регионалното управление на образованието показва, че четирима са постигнали резултат от 199 точки по двата предмета. Нула точки по български имат 37 ученици, 14 – по математика. 40 седмокласници са постигнали максимален резултат от 100 точки по математика, а други 15 имат 99 точки. По български едищ само 10 ученици са получили 99 точки.

Седмокласниците, които искат да се запознаят с проверените си изпитни работи по двамата предмета, могат да го направят с родител и в присъствието на член на регионалната комисия за  оценка на 1 юли от 9.00 до 17.30 часа в Спортно училище “Васил Левски”. Не се разрешава копиране, преснимане, отпечатване или преписване на сканираното изображение. Не се допуска разглеждане на изпитни работи на други ученици.

Подаването на документи за участие в първо класиране започва на 3 юли.