За отмяна на Наредба №16 за директорските конкурси и изработване на нова след консенсус с учителските и работодателски организации, се обявяват 75,1 % от участвалите в национално проучване на синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“. В допитването са участвали 92,9% учители и директори и 1,6% родители на средна възраст 54 години.

На въпрос „Смятате ли, че в състава на конкурсната комисия за директори трябва да има член на МОН или РУО?“, 45,3% са на мнение, че следва да има представители и от двете институции, а според 18,2%, че не. 15% смятат, че само Регионалното управление на образованието трябва да има член, а 14,1% отговарят, че в състава е редно да бъде само експерт от МОН.

89,6% са на мнение, че член от синдиката трябва също да бъде включен в комисията. А 75,3% смятат, че в тях трябва да присъства представител на работодателските организации в образованието.

По мнението на 71,4% от анкетираните член на Обществения съвет няма достатъчна експертиза, за да оценява кандидата за директор, а 25,3% пък са склонни да има такъв само и единствено, ако е с висше образование. Останалите 3,3% смятат че родителите са важен фактор, дори да са с начално образование.

По повод на изискването за стаж на кандидатите за директори, повече от половината респонденти смятат, че трябва да се изисква поне 10 години педагогически стаж. 21,7% са склонни за 5-годишен, но ако е като педагогически специалист с управленчески функции.

На въпрос трябва ли бъдещият директор на образователна институция да има магистратура/специализация в „Управление на образованието“, повече от половината отговарят утвърдително, а 39% смятат, че всяка педагогическа специалност е достатъчна.

Според 65,6 на сто от анкетираните видеонаблюдението, включено като задължителен елемент при провеждане на изпита, ще бъде ефективно, но само, ако бъде предоставяно безусловно при поискване, което не е текст в наредбата.