69 на сто от анкетираните смятат, че месечните възнаграждения в системата трябва да нараснат с 30%

56,2 на сто от учителите са готови за ефективна национална стачка, ако няма увеличение на работните заплати. Това показват резултатите от проучване на синдикат „Образование“ по 12 важни приоритета в системата и в очакване на новия бюджет за системата за 2023 година. 17,1% са за символична предупредителна стачка, а 9,6% са за незавършване на учебната година.

На въпроса „С колко трябва да се увеличат учителските заплати след гласуване на бюджета на РБ за 2023 г.“, 69,2 % от отговорилите очакват завишение с 30%. 26% се надяват на скок от 20%, а останалите нямат мнение.

Подобно е разпределението в очакванията за това от кога да се увеличат заплатите, като 69,4% очакват това да е със задна дата от 1. януари. Според 26,7% нарастването трябва да се случи от 1. юли.

93% от анкетираните са убедени, че учителската заплата трябва да запази ниво 125% от средната брутна работна заплата за страната, а 91% смятат, че България не може да си позволи недофинансирано образование. 89,9% от участниците са на мнение, че това трябва да се осъществява като дългосрочна инвестиция.

„От проучването следват няколко важни извода: незабавно трябва да се променят учебните планове и програми, Законът за предучилищно и училищно образование, стратегията за финансиране на образователната система, да се отмени Наредбата за приобщаващото образование и да се създаде нова, да се предвидят компенсаторни механизми за запазване от професионален стрес и прегаряне на учители и директори. Не на последно място е и създаването на нова наредба за провеждане на конкурсите за директори и преминаване на образование без задължителни учебници“, обобщава лидерът на синдиката Юлиян Петров.