Летящи екипи на МОН тръгват из страната, заради ремонтите

Затягат контрола на задочното, индивидуално и вечерно обучение наесен

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В КАРЛОВО - УЧИТЕЛКАТА ОБЯСНЯВА НА РОДИТЕЛИТЕ КАКВО ИЗУЧАВАТ ДЕЦАТА

Да започнат спешни проверки за недопускане на фиктивно записани ученици разпореди министърът на образованието Тодор Танев на началниците на регионалните инспекторати. В срок до 1 септември началниците по места трябва да осъществят допълнителен контрол, за да се изкорени констатираната порочна практика и учебната година да започне „на чисто”, се казва в заповед на министъра от днес. В петък той събра на среща в столицата началници на РИО от страната, синдикални и работодателски организации, директори и учители на среща по повод предизвикателствата през новата учебна година.

От началниците се иска също да реализират системен контрол на организацията и провеждането на самостоятелната, задочната, индивидуалната и вечерната форма на обучение, където също били констатирани системни пропуски и нередовно присъствие на записаните. В срок до 8 септември в МОН трябва да бъдат изплатени доклади с набелязаните мерки и действия.

Едновременно с това шест екипа с експерти от МОН тръгват на проверки из цялата страна във връзка с течащите летни ремонти. „Летящите” инспектори ще описват на място състоянието на сградния фонд и оборудване за предстоящата учебна година. При констатирани фрапиращи нередности министърът трябва да бъде уведомяван писмено с доклад в срок от 24 часа.

Активно реформиране на професионалното образование ще е сред приоритетите на МОН за предстоящата учебна година. Мотивът е, че именно то създава нови възможности за разрешаването на икономически и социални проблеми.

Като основна задача към всички участници в образователния процес министър Танев постави подобряване качеството на обучение чрез повишаване личната мотивация на преподавателите, както и екипната работа, а не едноличното взимане на решения. Той препоръча да се насърчава творческото начало в процеса на обучение и да се интегрират децата от етническите малцинства, в това число и тези на бежанците.

Министър Танев заяви, че ще бъде направен анализ на недостатъците в съдържанието на учебниците и едва тогава може да се говори за обновяване.

Той посъветва директорите за строг финансов контрол и недопускане на злоупотреби с европейски средства по проекти за образование.

1 КОМЕНТАР

Коментарите са затворени.