Правят план за подобряване на обучението на предмета в гимназията, заради ниските резултати от регионалното външното оценяване в 10 клас

mat-300x225

Спец мерки за попълване на пропуските по математика в гимназиалния курс са разпоредили до директорите от Регионалното управление по образованието. Основната причина са показаните ниски резултати от проведеното регионално външно оценяване по предмета в 10 клас през ноември. То се състоя в 15 училища от Пловдивска област с цел да се проверят моментните знания. Избраните училища в Пловдив бяха СУ „П. Хилендарски“, СУ „Ч. Храбър“, СУ „Н. Геров“, СУ „К. Величков“, Френската гимназия, професионалните гимназии по строителство и по механотехника. Задачи в продължение на 60 минути решаваха в гимназията по жп транспорт и СУ „Васил Левски“ в Карлово, сопотското СУ „Ив. Вазов“, СУ „Хр. Смирненски“ в Съединение и в Брезово, както и професионална гимназия „П. Парчевич“ в Раковски.

Общата оценка не стига и „добър”, затова депешата на РУО към всички училища, в които има обучение от 9 до 12 клас, е да съставят план с мерки за повишаване на успеваемостта. Препоръките към преподавателите е да използват в редовните часове и писмените изпитвания задачи в съответствие с формата на ДЗИ – с избираем отговор, с кратък свободен и задачи с разширен свободен отговор. С учениците, при които са регистрирани сериозни пропуски, трябва да се работи индивидуално, извън установения график за консултации. Указанията са да се работи допълнително и с учениците с ниски резултати за развиване на четивната и функционална грамотност, за текущо и по-често актуализиране на забравени или неусвоени знания по математика, периодично повторение на основен материал, за да бъде затвърден.