Служителите в просветната система ще получат еднократно през януари до 80 на сто от аванса. През първия месец на новата година изплащат и сумите за работно облекло

15_184

Община Пловдив и социалните партньори в системата на образованието постигнаха съгласие след напрежението, което предизвика промяната в графика на изплащане на работните заплати. С влизане в сила на изменението в реда на получаване на месечните възнаграждения от 1 януари 2017 година, служителите по служебни и трудови правоотношения с община Пловдив остават без пари в първия месец на новата година. Според актуализираните правила в резултат на промяна на счетоводната политика на общината,  плащанията ще стават авансово до осмо число на текущия месец и окончателно – до двадесето число на следващия.

След напрегнати преговори, на които присъстваха Синдикатът на българските учители, образователният синдикат на „Подкрепа”, Съюзът на работодателите и Сдружението на директорите, зам.-кметът Стефан Стоянов и главният секретар на община Пловдив Ангелина Топчиева, двете страни постигнаха съгласие. Учителите, които желаят, ще получат до 80% аванс за януари. Договорката е това да стане еднократно, само през  януари. До 15-о число ще получат заплатите си за предходния месец, а до 25-и – аванс.

Досега авансът се изплащаше в началото на месеца, а останалата част от заплатата в края на същия месец. Сега обаче месечното възнаграждение ще се дава не през настоящия, а през следващия месец. Хората, които не взимат аванси, на практика се оказват без пари през януари, което разбуни духовете.

Общината и социалните партньори се договориха също сумите за работно облекло, фиксирани в Колективния трудов договор, да бъдат изплатени в периода 5-12 януари. Информацията вече е сведена до знанието на директорите на училищата и детските градини, за да уведомят колективите си. Служителите в детските градини ще получат и коледни бонуси до 17 декември.