Софтуерът срещу плагиатство, предоставен от МОН безплатно на българските университети и научни организации, разполага с база данни от над 35 млн. научни източници. При анализ на дадена писмена работа той я сравнява с всички тези документи и генерира доклад за открити сходства или заемки.

Това стана ясно на информационна среща между представители на висшите училища, експерти от Министерството на образованието и науката и фирмата, разработила системата.

„Надявам се, че ще можем да достигнем онези високи стандарти на академична етика, към които всички ние – учените, се стремим. Всеки от нас знае колко труд е вложил в едно научно изследване, в публикуването на статия, книга или друг продукт“, подчерта заместник-министърът на образованието и науката проф. Албена Чавдарова.

Единната система срещу плагиатство у нас бе въведена миналата година. Софтуерът е закупен от МОН и предоставен на всички висши училища, научни организации и институции, които искат да го ползват.