65-годишен напира да учи педагогика. Бум на интереса към специалността

Кандидат-студент посочи рекорден брой от 50 желания

photo_verybig_540002

„Софтуерни технологии“ оглавява класацията на най-желаните специалности в Пловдивския университет. Общо 4252 кандидат-студенти ще се явят на юлската изпитна сесия. Най-възрастният от тях е на 65 години и кандидатства за прием в педагогически специалности, а най-младият – 17-годишен, е избрал софтуерни специалности, съобщи зам.-ректорът по учебната дейност доц. Мария Стоянова.

Традиционно голям брой кандидати са се записали за изпита по български език днес  – 911. Вторият по мащабност от години изпит е по История на България, който ще се проведе утре и за него са записани 229 души. За 4 юли са насрочени също изпитите по английски и испански език. По първия предмет интересът е голям – 188 човека, за втория са се записали двама. По три изпита са планирани за 5 и 6 юли. На първата от двете дати ще изпитват по химия, география на България и психология, съответно на тях ще присъстват 21, 66 и127. За втората дата са насрочени изпитите по френски и немски език и теста със събеседване по физика – по реда на изброяване на предметите съответно 10, 26 и 4. Комплексният изпит по физическо възпитание ще се проведе в два поредни дни – 5 и 6 юли, със 160 желаещи.

По четири предмета се явяват кандидат-студентите на 7 юли – биология, теология, информатика и новогръцки език, като най-много са записаните в този ден за информатика – 184. На 8 юли са изпитите по математика, музика и изобразително изкуство – съответно 176, 16 и кандидат-студенти ще се явят в този ден.  968 човека се явяват на изпита по говорни и комуникативни способности.

Топ 10 на най-желаните специалности оглавява редовно обучение по „Софтуерни технологии и дизайн“ – тя е първо желание на 452-ма кандидат-студенти. На второ място, поискана от 278 човека, е задочна форма на „Предучилищна и начална училищна педагогика“. Трета поред е специалността „Право“ – 195 души са я вписали като първо желание. Четвърта е редовната форма на специалността „Психология“ – 140 пъти е посочена като първи избор.

Пето място си поделят редовните форми на три специалности – „Маркетинг“, „Английска филология“ и „Предучилищна и начална училищна педагогика“, като всяка от тях е избрана от 135 човека като първа.

Куриозен е случаят с кандидат-студент, който е заявил рекорден брой желания – 50. През тази година най-големият брой  заявени изпити от един кандидат е 4.

1500 кандидати са се явили на предварителните изпити . От тях 182-ма имат отлични оценки, което има дава възможност да се запишат в избраната от тях специалност. На това имат право и получилите отлични оценки от олимпиади, състезания и международни изпити. Записаните като студенти  по този ред са 158, като отново най-голям брой – 32, са избрали „Софтуерни технологии и дизайн“.