Обучителното звено се създава за подготовка на кадри за нуждите на фирмите от “Тракия икономическа зона”

Лаборатория за обучение на инженер-конструктори ще стартира до няколко месеца „Хайкад Инфотех” и пловдивският филиал на Техническия университет. Това обяви днес управителят на компанията – официален представител на инженерните софтуерни решения на Dassault Srstems, Спасена Генчева на среща, организирана от „Тракия икономическа зона” и община Пловдив. На нея присъстваха представители на университетите в града и някои от водещите компании в ТИЗ. Лабораторията се създава за подготовка на кадри за нуждите на фирмите в региона. На срещата бе и мениджърът на „Dassault Systemes” Ели Бойкис, която е втората по големина софтуерна компания в Европа. С продуктите на Dassault Systèmes се обучават 1.5 милиона студенти годишно в 15 000 инженерни учебни заведения по света. Предвидено е изграждане на ефективна система за инженерно обучение и квалификация и превръщането на България от място, където са съсредоточени производствени компании, във високотехнологични такива. Фирмите и образователните институции вече работят по осъвременяване на учебните планове и създаване на регионални центрове за инженерна квалификация.

„Целта на подобни инициативи е създаване на по-тесни контакти между университетите и бизнеса и подготовката на квалифицирани кадри във висшето образование”, каза зам.-кметът по образование и бизнес развитие Стефан Стоянов.

Директорът на пловдивския филиал на ТУ проф. д-р Въльо Николов разказа за успешна практика за обучение на студенти, обучаващи се по инженерни специалности, които са специализирали в завод „Арсенал“.

Участниците в днешната среща решиха да продължат и в бъдеще подобни дискусии по отношение на квалификацията и реализацията на студенти като бъдещи служители в компаниите от клъстър „Тракия икономическа зона”. Домакин на втория дебат ще бъде Аграрният университет.

„От миналата година Пловдив е най-големият индустриален център в страната, а ТИЗ е в топ три в Югоизточна Европа. Близо 40% е производството в областта, като заема 40% от БВП на страната, а делът на услугите е 28%.Голяма е динамиката на български и чуждестранни инвестиции в Тракия икономическа зона, където всеки месец обявяваме нов инвеститор, завод, фабрика или производство”, каза Стефан Стоянов.

Статистиката сочи, че безработицата в града е 2%, а в региона е 4%.