5

Пет училища в областта ще започнат следващата учебна година с нови директори. Общо 155 директори в страната ще бъдат пенсионирани, заради навършване на възраст и натрупан стаж. В Пловдивска област това са школските шефове на НУ “Кирил и Методий” в село Борец, община Брезово, на СОУ “Хр. Ботев” – Лъки, на ОУ “Хр. Ботев” в Стамболийски, на ОУ “Хр. Ботев” в Паничери, община Хисар, както и на пловдивското СОУ “Найден Геров”.

Подаването на документи за участие в конкурса е от днес до 4 юли в Регионалния инспекторат по образованието. Допуснатите до надпреварата ще трябва да решават тест за определяне нивото на компетентност, нужна за заемане на длъжността. Тестът съдържа 50 въпроса. Тези, които съберат необходимия брой точки, отиват на интервю пред комисия от експерти.

Управленска компетентност, ефективни начини за разрешаване на конфликти, комуникативни умения, познаване и прилагане на нормативната уредба, както и способност да общуват с родители са част от критериите, по които ще бъдат оценявани кандидат-директорите.