Отново присъствено ще се обучават и зрелостниците

След четири месеца обучение от разстояние в електронна среда учениците от 6. и 9. клас се връщат утре в училище. Присъствено ще се обучават и зрелостниците.

Учениците от 5., 10. и 11. клас, които от 18. февруари бяха в присъствена форма, ще преминат на електронно обучение.

Ротацията, въведена от МОН, се извършва на две седмици, а децата от 1 до 4 клас учат присъствено без прекъсване от началото на януари.