Директорите трябва да приемат само оригинала на свидетелството за основно образование

Ученик не може да участва за прием в повече от едно училище след трето класиране. Уточнението е на Регионалното управление на образованието по повод множество сигнали на родители. На трети тур седмокласниците кандидатстват за попълване на незаетите места в 8 клас.

Изискването към директорите е да приемат само оригинал на свидетелство за основно образование. Училище, което приема копие, допуска възможност на вече записан в друго училище ученик да участва, с което нарушава правата на останалите кандидати за свободното място, които не са приети и записани никъде.

Записан вече ученик, който е взел оригинала на свидетелството си за основно образование, за да участва в класиране за попълване на свободно място за друго училище, се води изтеглил документите си и мястото му не се пази, предупреждават от РУО.

1 КОМЕНТАР

  1. Ученици, които са подали документи за участие в Държавен план-прием, но не са класирани за никоя от желаните от тях паралелки на първи етап на класиране, участват автоматично за незаетите места на втори етап, заедно с приетите, но незаписали се на първи етап на класиране, заявили участие за втори етап на класиране.

Коментарите са затворени.