Любими занимания, външни или психологически характеристики водят до появата на причудливите Бомбов, Страшников, Грахов, Брашненков и Бастунов

Причудливи фамилни имена, възникнали в резултат на прякори, издирва за едно от най-новите си изследвания доц. Борян Янев от Пловдивския университет. Проучването му бе представено на Международната конференция „Паисиеви четения” в ПУ в секцията по ономастика.

Галеното на Любен – Любак, довело до появата на фамилия Любаков. Сходен е примерът с Геро – умалителното на Георги и трансформирането му във фамилното име Геров. Голяма част от прякорите в миналото са започнали да функционират като фамилии, уточни доц. Янев.

Една част са възникнали в резултат на външни белези на личността. Така се родили фамилиите Бомбов, Високов, Беловеждов, Мигачев, Старцев, Кривошиев и Гърбов. Психически характеристики пък са довели до прякори, които създали фамилните имена Страшников, Страдалски, Костилков и Гълчанов. Любимите занимания на човек също стават повод за прякор, а оттам и за поява на нова фамилия. Върл пушач вече е Коминков, любител на зарзавата – Грахов. Човек, който обичал да открадва по нещо оттук-оттам, става Грабов. А Глогови дължат името си на мъж, който все правел лечебни отвари от глог, които уж церят всичко, но пациентите му масово измирали.

Специфичните умения на хората пък водят до появата на фамилии като Гуслов – умее да свири, а мъж, чиято страст била да прави зеле, се сдобил с името Варизелов. Друг, който все повтарял руската дума за край – конец, станал Конецовски. А спестовник, който все връзвал парите си в кесия, днес е официално Възелов. Предмети и вещи, присъщи на личността, стават повод за фамилни имена от рода на Стоков – все не можел да си пласира продукцията, Брашненков и Бастунков.

Възникването на фамилии като Сръбчев и Батаков се държи на родното място, от което е мъжът.