30 точки за тройка не действат мотивиращо на учениците, приоритизират се само два предмета, заявяват в анализа си от синдиката

Не може да се сравняват училища с под 10 деца и с над 200. Тази теза защитават в анализа си експертите от синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ на тазгодишните резултати от национални външни външни оценявания в 4, 7 и 10 клас, както и държавните зрелостни изпити.

От всичките 1761 училища, провели НВО в 4 клас, в първите 100 места се класират много от частните, чиито брой ученици е много под този на общинските училища.

Няма как подобна класация да е обективна. В някои от маломерните паралелки често фигурират ученици със СОП и други, които имат проблеми с обучение, но поради дефект на нормативната уредба не са в този режим, се казва в анализа.

Друг системен недъг на НВО в 4 клас е обезличаването на останалите учебни дисциплини, което за съжаление води до натрупване на огромни емоционални и ценностни дефицити във формиране на личността.

Според синдиката НВО в 4 клас трябва да отпадне, защото действа натоварващо на деца и учители, освен това се приоритизират два предмета – български и математика. В случай, че се запази, форматът трябвало да се преосмисли.

Предложението е оценката да бъде бариера за преминаване от начален към прогимназиален етап. Или пък изпитът да се премести в 1 клас и от резултата да зависи преминаването на детето във втори клас.

Що се отнася до НВО в 7 клас, от синдиката са на мнение, че вдигнатите 30 точки за тройка не действали мотивиращо на учениците. Учебното съдържание трябвало да се намали с 1/3 за сметка на развиване на практически умения, които да гарантират приложение на знанията. И тук като проблем се посочва акцентът върху двата предмета за външното оценяване – български и математика, което водело до неглижиране на останалите.

„Липсата на партньорство със семействата и родителската агресия също влияят върху резултатите на учениците. Частните училища са отличен пример за добра комуникация и  стриктното спазване на училищния правилник, за оптимален брой ученици (10-20), затова и са водещи в някои класации“, се казва в анализа на синдиката. За сравнение в общинските училища децата са между 24 и 29 в паралелка.

По мнението на синдикат „Образование“ обвързването на основните учителски работни заплати с качеството е спорен момент, който трябва да бъде подложен на дебат.