Синдикат “Образование“ към КТ “Подкрепа” настоява учителите да получат 10-процентно увеличение на възнагражденията до края на годината. За това ще са необходими 350 милиона.

“Безспорно водещата роля на бройката на учениците при формиране на бюджетите със 70% тежест трябва задължително да се съобрази и с другите компоненти – паралелки и физическа среда. Към тях трябва да прибавим и още един важен компонент – брой учители. Всички те взети заедно трябва да генерират повече финансови средства за училището и детската градина. Настояваме като задължителна стъпка до края на годината учителите да получат 10% увеличение на трудовите си възнаграждения”, коментира лидерът Юлиян Петров.

Синдикат “Образование“ е на финалната права от представително европейско изследване за прегарянето на учителя. В ЕС българските учители са с най-висока степен на бърнаут и с най-голям дефицит от компенсаторни механизми. Предложението е да бъде изработена нов план за за съхраняването на преподавателите и прекатегоризирането на учителския труд към втора категория. Искането на синдиката е добавката от Учителския пенсионен фонд да се ползва пожизнено и безусловно, дори и при ранно пенсиониране.

Но също така не е спорно, че императивът само ваксинирани родители да имат достъп до детската градина, няма да сработи и не е ефективен, да не кажем, че е дискриминационен. На този етап няма закон или наредба за задължителна ковид ваксина. Също няма спор, че назидателното отношение по повод на имунизациите към учители и директори да се съобразят безропотно с наложения морален натиск за социална отговорност, забравяйки това да бъде вменено на много други професии с обществена значимост, може да събори нечие управление.

Противопоставянето, настройването на цели обществени групи една срещу друга, политиката на разделението, омразата и отхвърлянето не е работеща и ще струва много висока цена за всички нас не само днес, но и касае нашето бъдеще.

Като предлага:

• Въвеждане на договор между родителя и директора за спазване на училищния правилник;

• Намаляване броя на учениците в паралелки и групи;

• В начален етап въвеждане на оценки и повтаряне на класа при неусвояване на образователния минимум;

• Въвеждане на оценка за дисциплината на учениците;

• Отпадане на НВО в четвърти клас;

• Ефективно увеличаване на дейностите по интереси във всяко училище, а не само при участие в проект и национална програма;

• Реално намаляване на обема и трудността на новия материал към 30%, за сметка на 70% проектно базираното обучение и практическите упражнения;

• Преминаване на детските градини към делегирани бюджети;

• Намаляване на административната тежест;

• Участие на синдикатите в комисиите при назначаване на директори;

• Преминаване на атестирането на учителите като елемент на инспектирането, като основно се ползва базата на атестационната карта от диференцираното заплащане;

• Увеличаване броя на психолозите и/или педагогическите съветници във всяка образователна институция, без ограничение от броя на учениците в училище;

• Изравняване на нормативите на всички педагогически специалисти към 648 часа годишно и отпадане на седмичната дискриминационна норма на учителите в начален етап;

• Назначаване на асистент-учители, които да не работят с ученици, а да подпомагат педагогическата и административната дейност в училище.