Ако професионално-квалификационната степен е придобита след влизане в сила на наредбата за увеличение на заплатите, тогава трябва се извади от месечното възнаграждение, настояват от „Подкрепа”

Това е допълнителен компонент и не може да е в основната заплата, коментира общинският финансист Милена Златанова

bookmoney

Парите за придобита професионално-квалификационна степен преди влизане в сила на Наредба 1 от 4 януари за работните заплати системата на образованието, трябва да числят към основното месечно възнаграждение. За това настояват от регионалния синдикат на „Подкрепа”. През март учителите ще получат със задна дата завишените заплати.

„Необходимост от индивидуален подход  при изчисляване на увеличенията, съобразно това кога един учител е придобил ПКС. Параграф 3 от преходните и заключителни разпоредби казва, че когато при влизане в сила на Наредбата като елемент от основната работа заплата е включено възнаграждение за притежаване на ПКС, не се договаря допълнително възнаграждение.

Всеки директор трябва да съобрази лицето, което следва да получи 8% увеличение, дали е придобило ПКС преди влизане в сила на наредбата или след това. Ако е преди, възнаграждението за ПКС трябва да остане в основната заплата и тогава да се начисли съответното увеличение”, обясни юристът на „Подкрепа” Христо Даскалов.

Регионалният лидер на синдиката Атанас Кръстев пресметна, че учителите могат да бъдат ощетени с около 70-100 лева. Той съобщи, че синдикатът е изпратил официално писмо до директорите на училищата, в които има подобни разлики и обяви, че ако не се вземат необходимите мерки хората да получат това, което им се дължи и да не бъдат ощетени, ще бъде сезирана Инспекцията по труда. Целта е да не се стига дотам, а и директорите впоследствие да нямат проблеми с просветното министерство, коментира Кръстев.

В „Подкрепа“ имало и три сигнала от пловдивски училища, в които на учители в болнични не е изплащан процентът за професионално-квалификационна степен, въпреки че този процент е постоянна добавка към трудовото възнаграждение, каза председателят на регионалния образователен синдикат Цило Нейчев.

Според финансиста на общинския отдел „Образование” Милена Златанова обаче, професионално-квалификационната степен е допълнителен компонент, макар и с постоянен характер и трябва да е извън основната месечна заплата. Тя задава риторичния въпрос, когато има увеличение на заплатите, как ще се увеличи ПКС-то.