Ние сме „за” делегираните бюджети, но с нова визия, заявяват от „Подкрепа”

 

 DSC_2981 (1)

Еднакви основни заплати на учители и директори, които да не са по-ниски от средната брутна работна заплата за страната. За това настояват от образователния синдикат на „Подкрепа” в писмо до министъра на образованието Тодор Танев. Поводът за писмото е мястото на делегираните бюджети в новия закон за училищното и предучилищното образование. Предвидено е те да останат, но синдикатите настояват за актуализиране на подхода на финансиране, като се отчита не само броят на учениците, а и качеството.

Прекратяване на зависимостта на учителски и директорски заплати от броя на учениците в учебното заведение, определяне на минимален брой деца за съществуването на едно училище, като се гарантират еднакви основни заплати на всички, както е в Македония, искат от „Подкрепа”.

Лидерът Юлиян Петров предлага да се включат като допълнителни компоненти за формиране и разходване на делегираните бюджети броят учители, броят на паралелките, както и броят на класните стаи, кабинети, физкултурни салони, басейни и кътове за занимания по интереси.

Другото предложение е да се структурира буферен финансов фонд от целеви средства, който да възлиза на 10% от бюджета на всяко училище, за да даде възможност на директори и ръководствата да работят по национални и европейски проекти и извършват плащания през първата половина на годината.

„Много важно е МОН да прецизира стандарт №12 за физическа среда от закона като стандарт на учебна сграда, което да гарантира еднакви изисквания към всички училища и детски градини и определи срок от четири години за изпълнение с целеви средства от държавния бюджет”, смята Юлиян Петров.