Увеличение на учителската заплата с 15% от 1. януари 2022 година, което да компенсира инфлацията. За това настояват от синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ в писмо до „Продължаваме промяната“, които водят преговори за съставяне на кабинет.

Според синдиката, ако не се предвидят 6% от БВП за образование, то разговорите за сектора ще звучат кухо.

При формиране на делегираните бюджети водещата роля трябва да е броят на учениците, който да е със 70% тежест, но да се отчита и броят на учителите. Всички те трябва да генерират повече финансови средства за училището и детската градина. Като приоритет в системата от синдиката посочват строителството на детски градини и училища за постигане на едносменен режим.

„Синдикат „Образование“ е на финалната права от представително европейско изследване за прегарянето на учителя. В ЕС българските учители са с най-висока степен на бърнаут, с най-голям дефицит от компенсаторни механизми, които да ги съхранят. Призоваваме да бъде изработена нова национална политика за съхраняването на учителя и опазването му от несвойствени и административни задължения. Нека да прекатегоризираме учителския труд към втора категория труд“, призовава лидерът Юлиян Петров.

Други от предложенията на синдиката:

– добавката от Учителския пенсионен фонд да се ползва пожизнено и безусловно, дори и при ранно пенсиониране на учителите.

– въвеждане на мандатност на директорската длъжност, която да бъде съобразена с ценз и управленчески опит. Мандатите да са неограничен брой. Представителните синдикати, наред с контролните органи на РУО, да участват в комисиите, но без родители и обществени съвети.  Директорите на четири години да преминават през атестация

– възможности за професионално израстване на педагогическите специалисти

– промени в Закона за предучилищното и училищно образование:

 • Въвеждане на договор между родителя и директора за спазване на училищния правилник;
 • Намаляване броя на учениците в паралелки и групи;
 • В начален етап въвеждане на оценки и повтаряне на класа при неусвояване на образователния минимум;
 • Въвеждане на оценка за дисциплина на учениците;
 • Отпадане на НВО в 4 клас;
 • Ефективно увеличаване на дейностите по интереси във всяко училище, а не само при участие в проект и национална програма;
 • Реално намаляване на обема и трудността на новия материал към 30%, за сметка на 70% проектно базираното обучение и практическите упражнения;
 • Вменяване на повече отговорности на родителите;

За учителите в училищния закон:

 • Преминаване на детските градини към делегирани бюджети;
 • Ефективно намаляване на административната тежест;
 • Участие на синдикатите в комисиите при назначаване на директори;
 • Атестирането на учителите да е елемент на инспектирането, като основно се ползва базата на атестационната карта от диференцираното заплащане;
 • Увеличаване броя на психолозите и/или педагогическите съветници във всяка образователна институция без ограничение от броя на учениците;
 • Изравняване на нормативите на всички педагогически специалисти към 648 часа годишно и отпадане на седмичната норма в начален етап;
 • Назначаване на асистент-учители, които да подпомагат педагогическата и административната дейност в училище /практика в европейските образователни системи/.

По данни на синдиката 47% от педагогическия персонал е ваксиниран и трябва възможно най-бързо да бъдат върнати всички ученици в клас.