3ec63f8bcf12e15762269a97eb30e84f

Учителите в системата на средното образование работят над 60 часа на седмица и масово полагат извънреден труд, който не се отчита и, съответно, не се заплаща, алармират от образователния синдикат на „Подкрепа”. Извънредно работели и предучилищните педагози в забавачките. Честа практика била при отсъствие на учител в детска градина, работещата в същата смяна учителка да поеме групата отсъстващата.

В немалко случаи преподавателите бивали служебно ангажирани на официални празници, за което не им се заплащало допълнително. Друга традиция е работата в събота и неделя за училищни празници, олимпиади или състезания, пак без обявяване на процедура за извънреден труд. При екскурзии и лагери отново не се заплащал извънреден труд.

„Извънреден е и трудът, когато учителите, във времето за самоподготовка, се занимават с административна работа, която няма връзка с пряката им преподавателска дейност – обработка на данни, справки, поискани от регионалните инспекторати, общинската администрация или МОН. Като прибавим самоподготовката, оформя работен ден в рамките на 10-11 часа”, коментира лидерът на синдиката Юлиян Петров.