20151207_101354

793 лева е средната брутна работна заплата в системата на образованието към декември 2015 година, пресметнаха синдикатите. Месечното възнаграждание за педагозите е по-високо – 862, докато непедагогическият персонал се разписва под 564 лева. В посочените заплати са включени и допълнителните възнаграждения за трудов стаж, ПКС (професионално-квалификационна степен), за класен ръководител, работа с деца със СОП и лекторски. В сравнение с декември 2014 година ръстът е с 9 на сто.

Средният размер на допълнителните трудови възнаграждения за официални празници и награди за миналата година е бил средно 689 лева, поясняват още синдикатите. 367 лева е средната сума, която е раздадена в системата за постигане на високи резултати. Завишението спрямо предходната е 6%.

По 310 лева за годината е получил за работно облекло непедагогическият персонал, а педагогическият – с 58 лева отгоре.