_thumb-large

Невъзможно е всички творби от културното ни наследство да присъстват като задължителен учебен материал. Безспорен е сантиментът на българите между 40 и 60 години към определени автори и произведения, към интерпретирането на нашата история. В този смисъл дебатите са безкрайни и в известна степен безплодни. Българското общество, родителите, организациите трябва да дадат мандат на експертите на МОН да изградят цялата нова реформирана концепция на учебното съдържание по различните учебни дисциплини.

Това становище разпространи по повод обществените дебати около стандартите за учебни програми на МОН просветният синдикат на „Подкрепа”.

„Ние сме за намаляване до крайност на академизма  в учебното съдържание с оглед възрастовите възможности на учениците. Ако досегашното съотношение между нови знания и практически упражнения беше 80:20 в полза на новите знания, сега, при тази реформа, се достига обем на нови знания между 40% и 60%, като останалата част от учебното време ще се използва за практически упражнения за затвърждаване. А домашните работи трябва да се случват в училището и  библиотеките в рамките на целодневната организация”, казва лидерът на синдикат „Образование” Юлиян Петров.

Синдикатът е поискал от МОН до седмици да представи пълното съдържание не само за 1 и 5 клас, а и за всички останали класове, за национално обсъждане, за да се види цялата картина на промяната.

„Предлагаме на българските учители и родителите да се запознаят с цялостната концепция на реформата, след което да дадат своите предложения при обсъждането й. Синдикатът ще бъде безкомпромисен, ако има подмяна на историческите факти и истини”, добавя още Петров.