Останалите институции липсват, не може педагозите да обикалят с личните си автомобили и тези на директорите, недоволстват от „Подкрепа”

21

 

Само учителите работят за обхвата на деца и ученици в образователната система, дезертирането от задълженията на останалите членове на екипите е недопустимо и обезсмисля всички добри намерения в тази посока. За това алармира председателят на синдикат „Образование” към КТ „Подкрепа” Юлиян Петров. Припомняме, че с решение на МС бе създаден механизъм за задържане на подлежащите в задължителна предучилищна и училищна възраст. Екипите включват представители на Регионалните управления на образованието, на институциите в системата на предучилищното и училищно образование, на съответната община, дирекция „Социално подпомагане“ и на съответната областна дирекция на МВР.

Според синдикатите обаче масово в тези екипи работят само учителите, останалите членове липсвали.

„Като се има предвид, че отпадналите и необхванатите в повечето случаи живеят в затворени общности, семействата им не са съпричастни към образованието, това прави работата на педагозите не само трудна, но и изключително опасна. Влизането в такива квартали и домове крие рискове да станат жертва на вербална и физическа агресия”, коментира Петров.

Синдикатът настоява пред МОН да бъде осигурен транспорт на групите за обхват, тъй като в момента учителите ползвали личните си автомобили или тези на директорите, което било недопустимо.

Препоръката на „Подкрепа” към учителите е да участват в групите по обхват само и единствено, ако нейните участници са в пълния ѝ състав. И времето, което отделят за обходи, да бъде в рамките на 8-часовия им работен ден. В противен случай да се заплаща като извънреден труд.

В момента се обсъжда новото допълнително трудово възнаграждение за участие на педагозите в екипите по обхват. Въпреки че, според синдикатите, не е ангажимент на учителите да вкарват децата в клас, а работа на останалите институции.