Работното време на учителите в неучебни дни остава 8 часа, като не по-малко от 5 трябва да са присъствени в училище

3 (15)

Средствата за работно облекло на педагогическия персонал стават 400 лева. За това се договориха синдикатите и общината при подписването на Колективния трудов договор в системата на образованието. Старият отраслов КТД изтече в края на август. До момента учителите получаваха по 320 лева за работни екипи, а сега ще взимат с 80 лева отгоре. Същата сума за представително облекло се полага на директор, зам.-директор и главен счетоводител. Непедагогическият персонал досега получаваше по 260 лева,  през настоящата учебна година сумата скача с 20 лева.

Работното време на педагогическите специалисти в неучебни дни остава 8 часа, от които не по-малко от 5 трябва да са присъствени в училище. Това се отнася за ваканциите и неучебните, но присъствени дни.

Директорите са длъжни да предоставят информация за изразходваните средства за квалификация на педагогическите специалисти за съответната учебна година, като при възможност от бюджета включват в квалификационни форми и помощния персонал.

Работодателите задължително трябва да отправят покана до синдикатите при разработка на Правилника за вътрешния ред, Правилника за дейността на училището, Етичния кодекс, проектобюджета.