Министерството готви обстоен анализ за обучението в електронна среда и нови насоки за следващата учебна година, обяви зам.-министърът на образованието Евгения Пеева на онлайн конференция „Дигитално включване в интеркултурна среда – мисия възможна“

Училища, в които 70% от педагогическия и непедагогическия персонал е ваксиниран, ще получават специален сертификат от МОН. Целта е да се даде публичност на екипите, които са направили всичко необходимо да гарантират спокойно присъствено обучение. Това заяви днес  зам.-министърът на образованието Евгения Пеева на Националната педагогическа конференция „Дигитално включване в интеркултурна среда – мисия възможна“. Деветото издание на форума, който се проведе онлайн, бе организирано от Център „Амалипе“.

Сертификатът ще е част от политиката на МОН за повишаване на броя ваксинирани учители и непедагогически персонал. Предстоят срещи и информационна кампания. Към момента статистиката е подобна на тази за страната, каза зам.-министърът. Делът на ваксинираните в системата е между 20 и 30%.

„Далече сме от процента, който ще ни гарантира спокойствие за следващата учебна година. Ако искаме в максимална степен присъствено обучение, трябва да имаме и максимален брой ваксинирани. Наблюдаваме чуждия опит и това е основна препоръка и в държавите, които планират изцяло присъствена следваща учебна година“, обърна се Пеева към участниците в конференцията.

МОН ще актуализира насоките, които бяха изготвени миналото лято във връзка с организацията на учебния процес по време на пандемия. Това ще стане след обстоен анализ, който се прави в момента от сформирана за случая работна група.

„В сравнение с предишните години резултатите от НВО са по-високи, което дава повод за радост. Определени ученици, които са мотивирани и подкрепени, са напреднали в условията на обучение от разстояние. В същото време обаче тези, които са в среда, която не ги подкрепя, са срещнали допълнителни трудности и са изостанали“, отчете Евгения Пеева.

Проучването на МОН на база на актуалната ситуация трябва да даде ценка на обективното състояние на системата, да установи каква е техническата обезпеченост с таблети, лаптопи и интернет свързаност, ако се наложи отново да се премине към ОРЕС, както и подготовката на учителите, психолозите и социалните работници. Във фокуса на изследването ще бъдат и застрашените от отпадане ученици. Зам.-министър Пеева увери директорите, участници във форума, че образователните медиатори ще могат да продължат да работят на терен, като за целта е предвидено финансиране по национална програма „Подкрепа за успех“. И ги увери, че могат да преподписват договорите им. На новото правителство ще бъде препоръчано да продължи програмата „Отново заедно“, която осигурява възможност за общуване и взаимодействие, както и за надграждане на социалните компетентности.

Председателят на „Амалипе“ Диян Колев представи резултатите от анализа, направен сред 200 училища от мрежата „Всеки ученик ще бъде отличник“, напревен през юни. В 8 на сто от училищата половината деца са без устройства. Колев предупредии, че обучението от разстояние  на места е довело до засилено отпадане от училище, има тенденция и за нов ръст на ранните бракове, което поставя под въпрос част от постигнатото в резултат на механизма за връщане е задържане в клас.

По данни на МОН половината български училища са с концентрация на уязвими групи или 908 от общо 1834. Това се отнася и за 152 професионални гимназии от общо 378. Уязвимостта се определя на база на социалния статус на родителите, т.е. тези с по-ниско от средно образование.

Инвестираните досега 12 млн. лева от държавата за 16 000 устройства, както и пари по други програми, не са довели до подобряване на ситуацията на терен, отчете Диян Колев. Причината е, че лаптопите са били разпределени според броя ученици, а не според нуждите. Така малки училища, но с много деца от уязвими групи, са получили единични бройки, а големите, където почти всички имат лично устройство – стотици. В тази връзка Евгения Пеева обяви, че ще има преразпределяне на вече предоставени устройства, както и инвестиция за закупуване на допълнителни.

От Център „Амалипе“ настояват за максимално присъствена следваща учебна година, а ако се наложи отново превключване онлайн, това да се прави на местен принцип според локалната ситуация.

След като през зимата при втората вълна  успяха да извоюват връщане присъствено на училища с по една паралелка в клас, от „Амалипе“ настояват това да бъде така и в бъдеще. На това мнение са 78% от директорите.

Организацията дава препоръка също да се търси решение  за обезпечаване с устройства в учебни заведение, където няма. И да продължи работата по проект „Подкрепа за успех“, като в същото време се осигури и финансиране от бюджета за работата на медиаторите. По подобен начин се процедира след приключването на проекта „Твоят час“ за извънкласните дейности, които в момента се провеждат вече с пари от държавата.

Нужно е и да се повишат възнагражденията на медиаторите, които в момента са на минимална работна заплата. Мрежата на „Амалипе“ от 300 учебни заведения с деца от уязвими групи настоява да бъде осигурен образователен медиатор за всяко учелно заведение, което има необходимост.