Само в 916 училища в страната охраната е на щат

ОУ „Райна Княгиня” инсталира система, която позволява 24-часово наблюдение в реално време на коридорите и прилежащата територия

8f49ab9c1d53bc0d74f7411c242ba35b

Обучителен семинар по антитероризъм преминаха днес директори от училищата в областта. Инструкции какви мерки да въведат превантивно в учебните заведения ще получат в четвъртък и школските шефове от Пловдив. „Тероризъм – заплаха за човешката сигурност и мерки за училищата” е темата на обучението, организирано от МОН и Синдиката на българските учители.

Министърът на образованието Меглена Кунева заяви днес, че в просветното ведомство е изготвена ясна картина какво е състоянието със сигурността в училищата в цялата страна и където са пробойните ще бъде инвестирано приоритетно.

От 2557 училища в цялата страна видеонаблюдение в двора има в 1456, а в 1740 е осигурено и на двете места. Всички училища, в които се провеждат матури, са с видеонаблюдение. Училищата, в които няма никакво, са 621 и те са предимно в малки населени места.

Броят на училищата, които са с ограничен достъп на външни лица в двора, който се заключва, е 1043. Тези със свободен достъп на външни лица са 1515. Много от дворовете се използвали за спорт или за разходки на майки с деца, но това трябвало да става в извънучебно време.

Общо за страната училищата, в които охраната е на щат, са 916, а тези с пазачи от охранителна фирма – 658. Има и школа с договори със СОД.

Кунева коментира, че министерството няма намерение да прехвърля отговорност към общините и останалите служби, макар Законът за предучилищното и училищното образование, който влиза в сила от август, да вменява именно на местните власти отговорност за сигурността.

„От изключително значение е да има добра охранителна система в училищата, защото безопасността на децата ни трябва да е гарантирана в максимално възможна степен. Безспорно поставянето на видеокамери с добри технически параметри на подходящи места може да подпомогне усилията ни за осигуряване на повече ред, спокойствие и сигурност”, коментира директорът на ОУ „Райна Княгиня”, Мария Гайдарова. В училището има инсталирана нова охранителна система, която позволява да се наблюдават в реално време 24 часа коридорите, както и прилежащата територия. В случай на необходимост могат да се проследяват записите и да се разпознават лица, да се сигнализира полицията или Бърза помощ,  да се извеждат снимки, да се мащабират детайли и да се изпращат по електронна поща.

1 КОМЕНТАР

Коментарите са затворени.