МОН стартира набирането на членове, срокът за подаване на кандидатури е 16 октомври

20 секторни съвета на уменията ще работят заедно с Министерството на образованието и науката за провеждането на реформата в професионалното образование и обучение. Създаването им е  изцяло нов инструмент за България и е част от цялостната политика на МОН за модернизация в тази сфера.

Министерството стартира набирането на членове на съветите, като за тях документи могат да подават работодатели или техни представители, преподаватели във висши училища, директори, заместник-директори, учители по професионална подготовка, представители на национално представителните работодателски и браншови организации, на национално представителните организации на работниците и служителите и техните професионални структури. Целта е да се включи максимално широко представителство, а срокът, до който ще могат да се подават кандидатури е 16 октомври 2023 г. Поканата за участие в процедурата е публикувана на интернет страницата на министерството.

Секторните съвети ще бъдат създадени в рамките на проект „Модернизиране на професионалното образование и обучение“.  Задачата им е да осигурят съответствие между квалификациите и търсените на пазара на труда умения. Те ще разработят нов Списък на професиите за професионално образование и обучение и ще извършат преглед и одобрение на новото учебно съдържание.

Предвижда се такова да бъде разработено за новите и актуализираните професии от Списъка на професиите за професионално образование и обучение. Новото учебно съдържание ще включва Държавни образователни стандарти, Национални изпитни програми, учебни планове и учебни програми.