Заявлението не може да бъде коригирано или анулирано, предупреждават от РУО. За професионалните паралелки се изисква и медицинско

Седмокласниците подават документи за участие в първо класиране на гимназиите онлайн или в училища центрове. Приемът на заявления ще започне, след като станат ясни резултатите от националното външно оценяване по български език и математика. В срок до 27 юни ще бъдат обявени оценките от двата изпита, които участват като балообразуващи.

Документи за прием в 8 клас се подават от 3 юли до 5 юли. Всеки ученик може да избере само един от двата начина – онлайн кандидатстване или чрез подаване на хартиено заявление в едно от определените училища центрове за приемане на документи.

За тези, които решат да подават по електронен път, следва да имат предвид, че входът в електронната система за кандидатстване се осъществява на: https://priem.mon.bg с входящ номер и уникален за всеки ученик код за достъп от служебните бележки за допускане до изпитите или в служебните бележки с резултатите от положените изпити. Въвеждането на желанията се осъществява в раздел „Въвеждане на желания“.

Заявление за кандидатстване за участие в първо класиране за прием в 8 клас се подава еднократно и не може да бъде анулирано или коригирано, предупреждават от Регионалното управление на образованието.

Попълването на заявлението включва предпочитаните училища с избраните профили или специалности от професии, подредени последователно според желанията. Изборът става от меню, което включва училищата с прием след завършен 7 клас с утвърдените паралелки по профили и специалности от професии, както и кодовете им. Въведените желания са видими в профила на всеки ученик.

Ако ученикът кандидатства и за професионални паралелки, задължително прикачва и сканираното медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар, след като натисне бутон „Прикачване на медицинско (PDF)“.

За да се потвърди електронното подаване на заявлението, се натиска бутон „Запис“, след което в отделен прозорец излиза декларация за съгласие на родителя.

За тези, които не желаят да кандидатстват онлайн, заявление може да бъзе изтеглено от сайта на РУО – Пловдив, където ще бъде публикувано, или да получат бланка, да я попълнят и подадат в един от следните центрове:

Пловдив:

ОУ “Екзарх Антим І”, ул. “Захари Стоянов” № 86

СУ “Цар Симеон Велики” ул. “Лука Касъров” № 13

СУ “Св. Софроний Врачански”, район “Тракия”, ул. „Съединение“ №53

СУ „Пейо Яворов”, бул. „България” №136

СУ „Найден Геров“, ул. „Кемера“ №27

Асеновград:

ОУ „Петко Каравелов”, ул. “Асен Карастоянов” №16

Брезово:

СУ „Христо Смирненски“, ул. „Васил Коларов“ №1

Калояново:

ОУ „Иван Вазов“, ул. „Кирил и Методий“ №26

Карлово:

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, ул. “Васил Караиванов” № 4

Кричим:

СУ „Петко Р. Славейков“, бул. „Тракия“ №24

Куклен:

СУ „Отец Паисий“, ул. „Ал. Стамболийски“ №52

Лъки:

СУ „Христо Ботев“, ул. „Дичо Петров“ №4

Маноле:

СУ „Васил Левски“, ул. „Осма“ №5

Перущица:

ОУ „Петър Бонев“, ул. „Христо Ботев“ №7

Първенец:

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, ул. „Патриарх Евтимий“ №3

Първомай:

НУ „Христо Ботев“, ул. „Христо Ботев“ №5

Раковски:

ОУ „Христо Ботев“, ул. „Петър Богдан“ №48

Садово:

ОУ „Гео Милев“, ул. „Лиляна Димитрова“ №2

Сопот:

НУ „Неделя Петкова“, бул. „Иван Вазов“ №51

Стамболийски:

ОУ „Христо Смирненски“, ул. „Ген. Гурко“ №7

Съединение:

СУ „Христо Ботев“, ул. „Баба Исака Скачкова“ №3

Хисаря:

ОУ „Климент Охридски“, ул. „Иван Вазов“ №73

Работно време на центровете:

І класиране: от 03.07 до 05.07 – 08.00 до 18.00 часа

ІІІ класиране: от 24.07 до 25.07 – 08.00 до 18.00 часа

Учениците, които не са класирани на първи етап, участват във втори етап автоматично. Приетите на първи тур ученици се записват в училището, в което са класирани. Тези, които желаят да участват във втори етап, подават заявление в училището, в което са класирани на първи тур, до 16. юли. Участниците във второ класиране запазват мястото си от първо, само ако не бъдат класирани на по-предно свое желание.