Предвижда се създаване на експертни групи, членовете ще обменят материали и ще правят съвместни изследвания

Да задвижим системата с нашата скорост и експертиза. Това е мотото на новосъздаденото сдружение „Учители в облака“ в подкрепа на използването на дигиталните технологии в образователния процес. Това обяви председателят на УС Елена Вързилова, която е и преподавател по български език и литература в ЕГ „Иван Вазов“, по време на проведената в Пловдив международната конференция “Социално и емоционално образование, технологии и проектно базирано учене – цялостен училищен подход”.

В организацията с нестопанска цел могат да членуват физически и юридически лица, чиито търсения са свързани с въвеждането на технологии в ежедневния обучителен процес.

„Време е да обединим усилия и заедно да се справяме предизвикателствата. Натрупахме опит, разполагаме с експертиза за решения на решаване на редица проблеми. Идеята е да подкрепим интересите и търсенията на училищата в пътя към смислени дигитални трансформации“, пояснява Вързилова.

В УС влизат управителят на Център за творческо обучение Александър Ангелов, зам.-директорът на ЕГ „Иван Вазов“ Мария Атанасова, учителят по английски език от ПГ по хранителни технологии и техника Светослава Шишиньова и Светослава Михайлова – преподавател и обучител от София. Годишният членски внос е 50 лева.

Предвижда се създаване на експертни групи за подкрепа. Членовете ще обменят материали, ще правят съвместни изследвания и ще споделят постиженията си.

Припомняме, че преди две години бе създадена GEG-Plovdiv – неформална общност за взаимопомощ за използване на облачна платформа. Това бе първата официално призната от Google независима общност от преподаватели за технологична и методическа подкрепа в България, създадена от учители и за учители.