Ръководителят на Културно-просветния отдел – Ловчанският митрополит Гавриил, отправя обръщение към кметове, началници на РУО и родители да подкрепят обучението по християнство-православие

Пловдивският митрополит Николай неведнъж е гостувал на открити уроци по религия на СУ “Константин-Кирил Философ”

Светият синод на Българската православна църква иска от новата учебна година в училищата повече ученици да изучават религия като избираем предмет. В обръщение до директори, началници на Регионални управления на образованието, родители и кметове ръководителят на Културно-просветния отдел към синода – Ловчанският митрополит Гавриил, обявява, че обучението по религия – християнство-православие, е незаменим фактор за духовно-нравственото възпитание на българските ученици, което е от съществено значение за стабилното им личностно развитие, за тяхното справяне в живота и за умението им да работят градивно и да реагират морално в периоди на глобални кризи, опасни епидемии и всеобща несигурност.

По данни от април предметът религия се изучава в 147 училища в цялата страна, като за Пловдивска област те са 32. Справка на Министерството на образованието и науката показва, че работещите групи по православно християнство в детски градини и училища е 2755, а включените в тях деца – малко над 50 000.

„През настоящата 2020 г. Светият синод завърши написването на своите учебници по религия – християнство-православие от 1 до 5 клас и продължава работата си по учебниците от 6 до 12 клас. Предстои финалното им одобрение от министъра на образованието и науката, чиято воля е те да влязат в обучението по религия през учебната 2020/2021 година“, се казва в обръщението.

Културно-просветният отдел при Св. Синод предлага от началото на учебната 2020-2021 година учебният предмет религия – християнство-православие да бъде включен в избираемите учебни часове във всички български училища с решение на Педагогическите съвети.

Призивът към кметовете е да подпомогнат директорите на общинските детски градини и на училищата така, че обучението по религия да заеме подобаващо и по-значимо място във възпитателните дейности и учебния план. А към началниците на РУО – да сътрудничат с местните общински и епархийски власти и да помогнат кадровото осигуряване на възпитателните дейности и предмета религия.

Ловчанският митрополит се обръща и към директорите на детски градини за разкриване на допълнителна педагогическа ситуация по християнство-православие, която да бъде част от максималния общ седмичен брой на педагогическите ситуации, съгласно Наредба № 5.

Препоръката на синода към родителите е да проверят дали в училището, в което се обучават децата им, религията е включена сред факултативните  или избираемите предмети и (до края на май за начален етап, а до средата на юни за по-горните етапи) да подадат чрез класния ръководител заявление за изучаването му.

Учебниците по религия са на втори етап от оценяването.