Дуалните зациклиха, няма достатъчно кандидати. Единични вакантни бройки излязоха и в езиковите

cpu

Свободни места в 143 паралелки за трето класиране обяви Регионалното управление на образованието.  За вакантните бройки имат право да кандидатстват ученици, които не са приети на първо или второ класиране, тези, които не са кандидатствали до момента и записани на досегашните турове, но изтеглили документите си.

За участие в третия етап на класиране учениците подават заявление до началника на Регионалното управление на образованието в един от определените 22 центъра или онлайн, в което подреждат желанията си за обявените свободни места. Учениците, които са записани на първо или второ класиране, но са изтеглили документите си, не могат да кандидатстват онлайн, а само в едно от определените училища центрове в периода 11 – 13 юли.  В училищата-центрове задължително се представя оригинал на свидетелство за основно образование.

Все още има единични свободни места дори в езиковите гимназии – по 4 в ЕГ „Иван Вазов” и ЕГ „Пловдив”, 16 във Френската, по 3 в Хуманитарната и СУ „Патриарх Евтимий”. В Търговската има едно място за “Икономическа информатика с английски”.

Въпреки силно рекламираните дуални паралелки, които пловдивски професионални гимназии разкриват по швейцарския проект „ДОМИНО”, няма достатъчно кандидати. Търсят се още 10 желаещи за „Мебелно производство” в Професионалната гимназия по дървообработване, 26 – за „Техник на автотранспортна техника” в Професионалната гимназия по автотранспорт, 18 – за „Машини и системи с ЦПУ” в Професионалната гимназия по механотехника. Единствено дуалната по новата професия „Приложно програмиране” е почти пълна, свободните места са само 2. Независимо, че учениците ще получават възнаграждения, докато се обучават и че имат гарантирани работни места при завършването, желаещи няма. И то по професии, за които има глад на пазара на труда.

Масово свободни места има в профилите по предприемачество, икономическо развитие и софтуерни науки в СУ-тата. 26 са вакантните бройки за „Музика с английски” в СУ „Кирил и Методий”, 14 – за „Български народни танци”, тъй като от тази година училището доби правото да дипломира по професия „Танцьор”. 21 са свободните места за професия “Бижутер” в СУ “Никола Вапцаров”. 19 ученици не достигат за новата специалност “Технолог на хомеопатични и фитопродукти” в Професионалната гимназия по хранителни технологии и техника.