Срокът за подаване на документи изтича на 15 септември

Единични свободни места за обучение, субсидирано от държавата, обявява Пловдивският университет в 7 факултета. Става въпрос за прием във Физико-технологичен, Химически, Филологически, Философско-исторически, Биологически, Педагогически факултет, Факултет по икономически и социални науки, като 11 от специалностите са бакалавърски програми от приоритетни професионални направления, по които приетите ще се обучават с държавна субсидия, без такси за целия период на следване за новоприети студенти в държавна поръчка, обясни зам.-ректорът по информационна инфраструктура и акредитационни процедури проф. д-р Антон Илиев.

На 15 септември изтича срокът за подаване на кандидатстудентски документи. Единични свободни места има и в 3 от факултетите за специалности в платено обучение. Поради високия интерес в Педагогическия факултет е обявен допълнителен прием за 10 места в една от най-желаните специалности – “Психология” в редовна форма на обучение. Такива места за платено обучение са разкрити също във Факултета по икономически и социални науки и във Филологическия факултет, допълни проф. Илиев.

Тази седмица ще се проведе и изпитът по “Актьорство за драматичен театър”. По традиция на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски” той се насрочва в три конкурсни кръга в три последователни дни на месец септември. През тази година определените дати са 14, 15 и 16 септември, припомниха от висшето училище.