Независимият общински съветник Георги Величков предлага да се приеме Наредба за промяна и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Директорите на училища – публична общинска собственост, да осигуряват свободен достъп на гражданите до школските дворове и игрища на открито за спортни дейности всеки ден от седмицата в неучебно време до 22 часа, включително събота и неделя. Предложението на независимия общински съветник Георги Величков ще бъде дебатирано на предстоящата сесия на местния парламент на 7. септември. Изключение правят тези, които са обект на концесии и договори.

Величков предлага Общинският съвет да приеме Наредба за промяна и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. В мотивите си той е посочил множество сигнали от граждани за липсата на условия за игра и спорт на деца в ученическа възраст и проведени разговори с обществени организации, работодатели в системата на образованието, ресорни кметове и зам.-кметове по образование, спорт и младежки дейности, омбудсман.

Припомняме, че с решение на ОбС от 2012 година на директорите е възложено управлението и разпореждането с училищните сгради и прилежащите им площи. Повечето от тях са заключени в извънучебно време, има и монтирано видеонаблюдение с цел опазване на имуществото.

Кой ще носи отговорност при евентуални вандалски прояви или инциденти, репликират директори и добавят, че с години чакат финансиране по проекти за модернизация на дворовете и игрищата на регионално или национално ниво.