Председателят и директор на ОУ „Райна Княгиня” Мария Гайдарова с право на глас в Общото събрание, наравно с лидери от 28 страни

704_3892

Фондация „Световен образователен форум България” стана официално член на Европейската асоциация на училищните директори (ESHA), която представлява 43 организации в 28 страни. Това се случва седмица след майсторския клас, който фондацията организира в Пловдив и на който присъства бившият президент на ESHA Тон Дюиф. 200 образователни експерти от страната дебатираха за класната стая на 21 век.

Европейската асоциация на училищни директори включва 64000 училища – лидери в началното, средно и професионално образование, свързва изследователи и политици, обединени в обща цел да споделят добри практики и да подобряват образованието. Много доброволци подкрепят ESHA и допринасят за формиране на  базата от знания.

С право на глас в Общото събрание на организацията ще бъде директорът на ОУ „Райна Княгиня” Мария Гайдарова, която я представлява в България.

„Основната мисия на Световен образователен форум България е да направи образованието достъпно  и качествено като изгражда мрежа от училища, от посланици на добра воля и организации, които искат всяко дете да ходи на училище, мотивирано да успява и се развива по възможно най-добрия начин”, заявява Гайдарова.

За да подкрепя  и популяризира позитивните послания и добри практики  в българското образование, фондацията инициира различни годишни инициативи и разширява своята мрежа от членове и  посланици на добра воля. Членовете имат възможност за участие в национални и международни инициативи – конференции, майсторски класове, кръгли маси и дискусии, квалификации и обучения със съответното удостоверение за това. Те могат да публикуват  статии, презентации и видеоклипове, а заедно с това имат достъп до споделените в платформата за обмен и комуникация на организацията. Членството дава възможност за партньорства между училища от страната и чужбина, мобилност за обмен на добри практики и участие в проекти и програми.

На въпрос какви възможности още ще отвори членството в ESHA, Гайдарова обяснява, че ще могат да се споделят най-добрите европейски практики,
да се правят публикации по важни въпроси в международното образование,
да се организират световни срещи и конференции.

Като член от общността на ESHA всеки представител на „Световен образователен форум България” ще има достъп до  уебсайта на организацията, списание ESHA и платформата за социални медии, за да се улесни обмена на знания за всички аспекти на съвременното училищно ръководство и иновативно образование.